Categorieën
nieuws projecten

Nieuwe combinatiedeklaag op het terrein van KLG Europe

Op het terrein van KLG Europe (Kuijken Logistics Group) in Eersel is een nieuwe combinatiedeklaag aangebracht. In opdracht van en in nauwe samenwerking met Heijmans, die ook verantwoordelijk was voor het aanbrengen van de ZOAB-laag, heeft Slurink betonmortel aangebracht. De gehele combinatiedeklaag is één fase voltooid.

Het terrein van KLG Europe in Eersel had behoefte aan versterking van de weginfrastructuur om het zware verkeer dat dagelijks binnenkomt en vertrekt, beter te kunnen dragen. De combinatiedeklaag van betonmortel gepenetreerd in een 50 mm ZOAB laag is een betrouwbare benadering om de levensduur van de weg te verlengen en de structuur te versterken. De betonmortel zorgt voor een verhoogde slijtvastheid en duurzaamheid, terwijl het ZOAB de geluidsreducerende en waterafvoerende eigenschappen behoudt die essentieel zijn voor een veilige en comfortabele rijervaring.

De samenwerking tussen Slurink en Heijmans was belangrijk om dit project tot een succes te maken. Terwijl Heijmans de ZOAB-laag professioneel aanbracht, zorgde Slurink voor het nauwkeurig aanbrengen van de betonmortel in één fase. Deze gezamenlijke aanpak minimaliseerde verkeershinder op het terrein van KLG Europe en resulteerde in een efficiënte voltooiing van de werkzaamheden.

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van Slurink en Heijmans is het terrein van KLG Europe nu voorzien van een nieuwe duurzame en versterkte combinatiedeklaag. De vernieuwde infrastructuur zal naar verwachting de verkeersbelasting beter kunnen weerstaan , de onderhoudskosten op lange termijn verminderen en de verkeersveiligheid en efficiëntie op het terrein verbeteren.

Categorieën
nieuws projecten

Herstelwerkzaamheden uitgevoerd op hellingbaan appartementencomplex

Slurink heeft met succes herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hellingbaan van het appartementencomplex De Havenmeester in Numansdorp. Tijdens de vorstperiode van een jaar geleden is het probleem kwam aan het licht gekomen. De lintverwarming, die verantwoordelijk is voor het ijsvrij houden van de helling, was voor 50% buiten werking. Hierdoor functioneerde de rechterhelft van de hellingbaan niet.

Om dit probleem aan te pakken, is besloten om in samenwerking met Etherma de locatie rond de wegdeksensor te injecteren. Etherma heeft de locatie van de verwarming bepaald en na de injectie het functioneren van de verwarming gecontroleerd. Dit is allemaal uitgevoerd voordat de slijtlaag aangebracht, zodat het succes van de injectie gecontroleerd kan worden.

Daarnaast heeft Slurink het beton grondig gereinigd met hogedruk water. Op deze manier hebben ze eventuele resten van zout en andere verontreinigingen verwijderd. Vervolgens hebben ze een primerlaag en schraaplaag aangebracht, waardoor de nieuwe toplaag optimaal kon hechten.

Na het aanbrengen van de slijtlaag heeft Slurink een instrooilaag met amaril steenslag aangebracht. Deze laag draagt bij aan de duurzaamheid en veiligheid van de hellingbaan, doordat de steenslag zorgt voor extra grip. Dankzij deze maatregelen is het appartementencomplex De Havenmeester in Numansdorp weer veilig en toegankelijk gemaakt voor de bewoners.

Het bestuur van de VvE heeft benadrukt dat de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk werden uitgevoerd om verdere schade en ongemakken te voorkomen. Slurink heeft het belang van regelmatig onderhoud en het goed functioneren van de lintverwarming benadrukt om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Bewoners van De Havenmeester zijn tijdens de reparatieperiode op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en hebben zo min mogelijk hinder ondervonden. De VvE is verheugd over de succesvolle afronding van de herstelwerkzaamheden, waardoor de hellingbaan weer veilig en optimaal gebruikt kan worden door alle bewoners en bezoekers van het appartementencomplex.

Categorieën
nieuws projecten

Hellingbanen van parkeergarage Delftse Poort ontvangen herstelwerkzaamheden en beschermende maatregelen

In de parkeergarage van de Rotterdamse kantoorgebouw Delftse Poort hebben de hellingbanen herstelwerkzaamheden en beschermende maatregelen ontvangen. De drie betonnen hellingbanen zijn nu volledig gerepareerd en voorzien van een duurzame kunststof slijtlaag.

Oude situatie

De monolithisch hellingbanen waren oorspronkelijk onbeschermd, bijvoorbeeld tegen dooizouten, en niet voorzien van een afwerk- of beschermlaag. Bovendien waren er losliggende delen en onthechtingen aanwezig binnen de hellingbanen. Slurink heeft deze problemen aangepakt door de hellingbanen grondig te inspecteren en de benodigde reparaties uit te voeren.

Herstelproces

Door middel van afkloppen van het oppervlak zijn losliggende en onthechte delen vastgesteld.

Beschadigde en onthechte delen zijn zorgvuldig verwijderd en hersteld met behulp van hoogwaardige materialen, zoals gemodificeerde cementeuze reparatiemortel en kunststof troffelmassa. Verder is egaliseerwerk uitgevoerd om het hoogteverschil bij de deuraansluiting te vereffen.

Na de herstelwerkzaamheden is het betonoppervlak grondig gereinigd door middel van kogelwerpstralen. Vervolgens is er een hoogwaardige epoxyprimer aangebracht op de gereinigde ondergrond. Een natte epoxy instrooilaag is zorgvuldig aangebracht, gevolgd door een volledige instrooiing met Amaril steenslag. Na het uitharden van het materiaal heeft Slurink overtollige losliggende steenslag verwijderd om een glad en veilig oppervlak te garanderen.

Tot slot heeft het ervaren team van Slurink de belijning en bepijling opnieuw aangebracht met behulp van sneldrogend thermoplastisch materiaal.

De werkzaamheden op elke hellingbaan is in twee fases uitgevoerd waardoor de parkeergarage open kon blijven tijdens de werkzaamheden. Om dit bereiken is eerst de ene helft van de rijbaan afgesloten en vervolgens de andere rijbaan. Met behulp van duidelijke markeringen en verkeersbegeleiders hebben de parkeergarage gebruikers zeer beperkte hinder van de werkzaamheden.

Dankzij de inzet van Slurink zijn de herstelwerkzaamheden en beschermende maatregelen op de hellingbanen succesvol afgerond in parkeergarage Delftse Poort. De veiligheid en duurzaamheid van de hellingbanen zijn nu gegarandeerd voor de lange termijn. Het project is efficiënt uitgevoerd, waarbij Slurink heeft gezorgd voor minimale hinder voor de parkeerders.

Met trots heeft Slurink het voltooide werk afgeleverd en bevestigt hiermee wederom haar expertise en toewijding aan hoogwaardige bouwprojecten.

Categorieën
activiteiten nieuws projecten

Combinatiedeklaag op bedrijfsterrein Adrighem

Op een groot bedrijfsterrein in Adrighem is een combinatiedeklaaag aangebracht op het nieuwe ZOAB asfalt. Vanwege de omvang van het terrein en de aanwezige machines wordt het werk in drie fases uitgevoerd, zodat steeds een derde van het terrein vrijgemaakt kan worden voor het werk.

Trading Company P. van Adrighem B.V. in Vierpolders is een totaalleverancier van zwaar transport- en grondverzetmaterieel, bouwmachines en hoogwerkers. Hun voorraad machines staat opgesteld op een terrein van meer dan 30.000 m2. Vanwege het gewicht en de regelmatige verplaatsing van deze machines moet de ondergrond geschikt zijn voor zwaar verkeer. Een combinatiedeklaag, bestaande uit ZOAB met een betonlaag eroverheen, is daarom uitermate geschikt voor deze situatie.

In het voorjaar van 2022 heeft Boskalis in drie fases het asfalt op het terrein afgefreesd en een nieuwe laag ZOAB aangebracht. Vervolgens heeft Slurink een combinatielaag van combifalt penetratiemortel aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de combifalt is deze in de open structuur van de ZOAB doorgedrongen, waardoor er een laag met een betonnen bovenlaag is ontstaan. Door goed af te stemmen met Boskalis over de aangebrachte ZOAB kon een maximale penetratie en optimale toplaag worden bereikt.

Dankzij deze combinatiedeklaag kan het zware materieel uitstekend verplaatst worden zonder schade of rijsporen op het terrein achter te laten.

Categorieën
nieuws projecten

Groot onderhoud op parallel bruggen in Rijsbergen

Aan de Bakkebrugstraat in Rijsbergen zijn er twee parallel bruggen die groot onderhoud nodig hebben. Door achterstallig onderhoud is de staat van de brug slecht. Slurink heeft in de zomer van 2022 diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om deze twee bruggen veilig en berijdbaar te houden.

Uit een inspectieronde zijn er in enkele bruggen in Gemeente Zundert aan het licht gekomen die onderhoud nodig hebben. Onder andere twee parallel bruggen in Rijsbergen, een fiets- en verkeersbrug die naast elkaar liggen. De fietsbrug is een houten brug met houten leuningen. De verkeersbrug is een betonnen brug met stalen leuningen.

Slurink is gevraagd om deze twee bruggen te reinigen en grondig te inspecteren. Bij het reinigen van een brug komen de meeste gebreken zichtbaar om een completer beeld te krijgen van de nodige onderhoud. Bij deze bruggen was dat niet anders. Slurink heeft hierdoor een compleet onderhoudsvoorstel opgesteld waarmee ze aan de slag kunnen.

Bij de fietsbrug is de leuning en zijn enkele planken volledig vervangen. Vervolgens is de stalen mantelbuis gecontroleerd of deze nog in gebruik is. Deze kon niet vervangen omdat er nog verschillende kabels door de buis lopen.

Bij de verkeersbrug zijn eerst de goot, afvoeren en dilatatie spleten gereinigd waardoor de waterafvoer van de brug helemaal vrij loopt. Vervolgens is de betonschade op verschillende delen van de onderzijde van de brug hersteld. Daarna zijn de metalen leuningen gerepareerd en is er een nieuwe laag conservering aangebracht. Als gevolg van slijtage door het dagelijkse verkeer is de belijning op het brugdek opnieuw aangebracht.

Ten slotte is onder beide bruggen de losliggende delen van de taludbekleding hersteld voor een optimale bescherming van het talud.

Recent zijn we te gast in het RTL Z programma How It’s Done. Bekijk de uitzending.

Hieronder zijn verschillende foto’s van de oorspronkelijke staat van de bruggen en het resultaat na de werkzaamheden. De twee parallel bruggen in Rijsbergen zijn na het grote onderhoud nu weer veilig en berijdbaar voor de komende jaren.

Categorieën
nieuws projecten

Betonnen ondergrond en fundering voor tankterminal

Vopak is een internationale tankterminal operator voor de opslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Op hun locatie in de Rotterdam Botlek terminal hebben ze een nieuwe 63.000 m³ opslag gebouwd, voor de opslag van Styrene en andere gevaarlijke chemicaliën. Voor een nieuwe tank heeft Slurink diverse werkzaamheden verricht voor de betonnen ondergrond en fundering op de tankterminal aangebracht.

De opslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten brengt veel (vooral op het gebied van veiligheid) eisen met zich mee. Het gewicht alleen al vereist een betrouwbare ondergrond. Daarbij zijn er diverse wettelijke veiligheidseisen bij het aanbrengen en de gebruikte materialen.

Voor de werkzaamheden heeft Slurink eerst de werkvloerbruggen geleverd en aangebracht. De werkvloer heeft een oppervlakte van honderd m² en is vijftig mm dik. Hiervoor is zes m³ beton geleverd. Daarna is de bekisting voor de complete fundatie opgebouwd inclusief de opstortingen. Vervolgens is 53 m³ beton verpompt en afgewerkt voor de gehele fundering voor de tank. Ten slotte is de bekisting verwijderd.

Een intensief project vanwege de hoge technische eisen en strenge veiligheidseisen. Met de betonnen ondergrond en fundering op de tankterminal kan de nieuwe tank geplaatst worden.

Categorieën
nieuws projecten

Bouwbrug voorzien van SAMI slijtlaag

De Provincie Noord-Holland en de gemeentes in ’t Gooi regio willen een betere openbaar vervoer verbinding. In de eerste plaat is het project ‘HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in ’t Gooi’ geïnitieerd, om met name de bus verbinding tussen de gemeentes en het spoornet te verbeteren. Als onderdeel van dit project heeft Slurink een gebruikte bouwbrug voorzien van een SAMI slijtlaag.

Gemeente Huizen is de grootste gemeente in Nederland zonder treinstation. Voor een efficiënte aansluiting op het spoornet komt er een snelle busverbinding tussen Huizen en station Hilversum. Aparte rijbanen zijn aangelegd en bruggen en tunnels zijn gebouwd zodat de busverbinding geen vertraging gaat oplopen door drukte in het verkeer of gesloten spoorweg overgangen.

Door een gebruikte bouwbrug langs de A27 om te bouwen, is een nieuwe busbaan ontstaan. Met onder andere een nieuwe waterdichte asfalt slijtlaag, kunnen bussen voortaan over de bestaande betonnen brug rijden. In opdracht van Hoofdaannemer BAM gaat Slurink dit realiseren.

De voorbereiding hiervan begint met het grondig reinigen van de ondergrond. Vervolgens is de ondergrond volledig gedroogd om alle vocht te verwijderen. Ten slotte zijn de schampranden afgeplakt als laatste voorbereiding.

Voor de slijtlaag is gekozen voor de SAMI bitumenemulsie, die een zeer hoog gemodificeerd bindmiddel bevat voor een maximale hechting met de onderliggende betonnen brug. Er zijn twee lagen aangebracht, beide lagen zijn ingestrooid met steenslag.

Langs beide zijden van het brugdek is een Drainflex (bitumen) goot tegen de schamprand aangelegd voor optimaal waterafvoer.

De  bouwbrug is nu voorzien van een SAMI slijtlaag en is klaar voor gebruik.

Categorieën
nieuws projecten

Kleine bruggen in Tiel voorzien van slijtlaag

In een nieuwbouwwijk in Tiel zijn verschillende woningen gerealiseerd met een sloot voorlangs de huizen met houten opritbruggen. Na oplevering ervaren de bewoners dat de brugdekken glad worden bij nat weer. Slurink heeft deze kleine bruggen voorzien van een slijtlaag om de gladheid te verhelpen.

Op de Grote Ronduit in Tiel zijn er recent verschillende woningen gebouwd. Een deel van deze woningen hebben een klein bruggetje over de sloot voor de woningen. Wanneer het brugdek nat is, ervaren de nieuwe bewoners de oprit als glad en willen snel een oplossing.

Flora Nova heeft destijds de bruggen gebouwd en geplaatst. Flora Nova en Slurink hebben een goede relatie en daarom hebben ze Slurink benaderd om dit op te lossen. Door het aanbrengen van een slijtlaag zijn het brugdekken voorzien van een stroefheidslaag waardoor ze niet meer glad zijn. Het brugdek krijgt een extra beschermlaag erbij en daardoor ook een langere levensduur.

Bijzonder aan dit project is de constructie van het brugdek, de houten planken zijn gemonteerd tussen stalenbinten. De stalenbinten zijn zichtbaar wat een esthetische uitstraling geeft. De bewoners willen deze uitstraling behouden. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn de stalenbinten afgeplakt om ze te beschermen tegen onder andere krasschade tijdens het werk. Na afloop is de bescherming weer verwijderd. Het secure werken tussen de stalenbinten en de extra voor en na werk maakte het geheel alsnog een arbeidsintensieve opdracht. Daardoor is het eindresultaat niet alleen effectief door de antislip eigenschap van de slijtlaag, maar behoud ook het geheel zijn mooie uitstraling.

Deze kleine bruggen in Tiel zijn nu voorzien van een slijtlaag en zijn weer jaren slipvrij te gebruiken.

Categorieën
nieuws projecten

Sluisdeur dek krijgt nieuwe slijtlaag

Om de vier jaar plaatsen de beheerders een ververste sluisdeur in de Noordersluis van IJmuiden, waardoor de sluisdeuren in topconditie blijven. Naast alle andere inspecties en onderhoud krijgt het sluisdeurdek deze onderhoudsronde een nieuwe slijtlaag.

De Noordersluis heeft vier sluisdeuren: de twee deuren die in gebruik zijn, een deur die in onderhoud is en een reservedeur. Met deze set deuren blijft de sluis maximaal operationeel en tegelijkertijd wordt de nodige onderhoud uitgevoerd. Naast de sluis ligt het deurendok, waar de sluisdeur volledig drooggelegd kan worden zodat men de deur grondig kan inspecteren en gemakkelijker onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren.

In opdracht van Hermans SSB BV heeft Slurink het nieuw aangebrachte hardhouten dek voorzien van een slijtlaag. Het dek bestaat uit 43 samengestelde segmenten. Als eerste stap is de ondergrond gereinigd middels een diamant komschijf. Vervolgens zijn voorzieningen getroffen om scheur initiators te creëren middels vislijnen, waardoor de natuurlijke breuklijnen in de toplaag op de naadlijnen tussen de houten segmenten ontstaan. Daarna is de epoxy primer laag en epoxy instrooi laag aangebracht waarna er vol en zat ingestrooid met de Amaril steenslag is. De aangrenzende fietspad stroken zijn voorzien van een rode PU coating en de belijningsstrepen zijn aangebracht met Thermoplast. Ten slotte is na uitharding, het overtollige losliggend instrooi materiaal verwijderd. Het sluisdeurdek heeft een nieuwe slijtlaag en is klaar voor gebruik.

In april 2021 heeft Spie de deuren omgewisseld. Zie hieronder een kort video impressie hiervan.

Categorieën
nieuws projecten

Onderhoud op diverse bruggen in Almere

Gemeente Almere heeft 14 fiets- en voetgangers bruggen die nodig aan onderhoud zijn. Er zijn veel slijtage plekken, losliggende delen en onthechtingsverschijnselen ontstaan. In opdracht van de gemeente heeft Slurink alle bruggen gereinigd en slijtlagen (deels) vervangen.

De slijtlagen van bruggen hebben onder andere twee belangrijke functies: bescherming en waterdicht houden van de onderliggende brugconstructie en een bepaalde stroefheid om slipgevaar te voorkomen. Over een langere periode ontstaat er slijtage en kan de laag opgegeven onthechten. De 14 houten en betonnen bruggen in Almere toonde verschillende slijtage verschijnselen. Bij de meeste bruggen is de stroefheidslaag versleten waardoor er gladde plekken zijn of beginnen te ontstaan. Bij de andere bruggen zijn er onthechtingsverschijnselen waardoor er kale of losliggende delen ontwikkelen. Zonder goed brugonderhoud kunnen de weggebruikers uitglijden en/of schade aan de brug optreden.

Slurink heeft de onderhoudswerkzaamheden als volgt uitgevoerd. Iedere brugdek is eerst intensief gereinigd met uitzondering van de bruggen met losliggende delen. De slijtlaag van deze bruggen is eerst geheel verwijderd. Daarna is bij de meeste bruggen een epoxy primer aangebracht en vervolgens een epoxy slurry ingestrooid met Amaril steenslag. Bij de overige bruggen zijn kale en versleten plekken overlaagd met gemodificeerde bitumenemulsie en ingestrooid met steenslag en na uitharding de overtollige steenslag verwijderd.

Slurink is gekozen vanwege hun specialistische expertise en hun mogelijkheden om te werken aan de moeilijker te bereiken bruggetjes. Doordat gemeente Almere tijdig onderhoud uitvoert kan er op een efficiënt manier de levensduur van de bruggen maximaliseren.