Nieuws

Onderhoud op diverse bruggen in Almere

Gemeente Almere heeft 14 fiets- en voetgangers bruggen die nodig aan onderhoud zijn. Er zijn veel slijtage plekken, losliggende delen en onthechtingsverschijnselen ontstaan. In opdracht van de gemeente heeft Slurink alle bruggen gereinigd en slijtlagen (deels) vervangen.

De Velperpoort treinstation in Arnhem kreeg in 2020 een flinke opknapbeurt. ProRail wil dat de stations een veilig en aangename plek zijn en klaar zijn voor de toekomst. Hiervoor hebben ze de perrons, wachtkamer en lift op dit ...

Lees verder
Gietasfalt op vernieuwde perrons Arnhem Velperpoort

Tijdig onderhoud op bruggen in Moerdijk

Voor Gemeente Moerdijk zijn meerdere bruggen ingepland voor tijdig onderhoud. Hiervoor heeft Slurink opdracht gekregen om 21 bruggen grondig te reinigen en te inspecteren op gebreken. Acht van deze bruggen hebben een nieuwe slijtlaag gekregen waardoor al deze ...

Lees verder
Tijdig onderhoud op bruggen in Moerdijk

Nieuwe slijtlaag hellingbaan en parkeerdek Karspeldreef Amsterdam

De hellingbaan van de parkeergarage aan de Karspeldreef in Amsterdam was in slechte staat geraakt. Door achterstallig onderhoud zijn er scheuren in het beton gekomen en is er lekkage in de hellingbaan en parkeerdek. Slurink heeft de nieuwe ...

Lees verder
Nieuwe slijtlaag hellingbaan en parkeerdek Karspeldreef Amsterdam

Gietasfalt op parkeerdek Pythagoraslaan, Utrecht

De parkeergarage aan de Pythagoraslaan in Utrecht heeft een andere inrichting gekregen. Daarnaast is er veel lekkageschade als gevolg van achterstallig onderhoud op het parkeerdek. Slurink heeft onder andere de nieuw aangemaakte verbindingsroute aangesloten en afgewerkt. Vervolgens is ...

Lees verder
Gietasfalt op parkeerdek Pythagoraslaan, Utrecht

Nieuwe combinatie deklaag Westerscheldetunnel

Het wegdek bij de poorten van de Westerscheldetunnel zijn intensief gebruikt. Met name het vrachtverkeer en het steeds gebruiken van dezelfde sporen heeft een aanslag op het onderliggende wegdek. Slurink heeft de ribbel- en spoorvorming verholpen door het ...

Lees verder
Nieuwe combinatie deklaag Westerscheldetunnel

Onderhoud Bruggen Woerden

In de Gemeente Woerden waren een viertal bruggen aan tijdig onderhoud toe. Dit was nodig om ze veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden. Slurink heeft na een grondige inspectie deze bruggen van een nieuwe slijtlaag voorzien. Met een ...

Lees verder
Onderhoud Bruggen Woerden

Groene asfaltstrook in Groningen

Een architect voor een wijk in Groningen heeft een groene strook verwerkt in zijn ontwerp. Zelfs het asfalt van de straat die deze strook doorkruist moet groen zijn. Slurink heeft met behulp van Reibeplastik een slijtvaste groene kleur ...

Lees verder
Groene asfaltstrook in Groningen

Meanderpark Nieuwegein omgebouwd van kantoorpand tot woonruimte

Lege kantoorpanden zijn steeds vaker omgebouwd tot woonruimte zo ook met de leegstaande Meander pand in Nieuwengein. Deze pand ondergaat een metamorfose tot een woongebouw met circa 250 woningen en krijgt de naam Meanderpark. De bruggen die op ...

Lees verder
Meanderpark Nieuwegein omgebouwd van kantoorpand tot woonruimte

Slijtlaag op nieuwe fietsbrug Euregioweg Enschede

Voor een ontbrekende schakel in de fietsverbinding langs de Euregioweg naar Glanerbrug heeft de gemeente Enschede opdracht gegeven om een nieuwe brugverbinding te bouwen. Als hoofdaannemer, voor dit project genaamd Fietsverbinding Euregioweg, heeft Reef ...

Lees verder