Categorieën
nieuws projecten

CZ Parkeerdek Tilburg

Bij de CZ parkeerdek in Tilburg is er lekkage geconstateerd. Slurink werd gevraagd om een inspectie uit te voeren naar de huidige stand van het parkeerdek.
Tijdens de inspectie zijn diverse gebreken geconstateerd hoogste waarschijnlijk veroorzaakt door achterstallige onderhoud.
Slurink heeft een voorstel opgesteld om de gebreken te herstellen inclusief een plan voor regelmatig onderhoud.

Categorieën
nieuws projecten

Renovatie parkeerdak Rotterdam

Slurink heeft de opdracht gekregen voor renovatie van 6.000 m2 parkeerdak in Rotterdam.
Het dak de bovenste verdieping van totaal 3.000 m2 zal uitgevoerd worden in gietasfalt op een losliggend membraam. De overige 3.000 m2 zal uitgevoerd worden in normaal asfalt.

Projectdetails

Projectnaam: Renovatie Parkeerdak Rotterdam
Plaats: Centrum-Rotterdam
Objectinformatie: Parkeergage 2 etage’s
Objectgrootte: 2 x 3.000 m2
Uitvoeringsduur: februari-mei
Werkzaamheden:
 • Slopen bestaande gietasfalt deklaag
 • Aanbrengen 3.000 m2 gietasfalt op losliggend membraam
 • ca. 30 m2 betonschades
 • 250 m2 slijtlagen op hellingbanen en trappen
 • 70 m dillatatieprofielen
 • 3.000 m wegenbouwasfalt
 • Pmma coatingen
Categorieën
projecten

Renovatie Parkeerdak Utrecht

Half december 2015 is door Slurink de renovatie van 2000 m2 parkeerdak afgerond. De case voor dit project was het volledig renoveren van het parkeerdek waarbij een 100% waterdichting gegarandeerd kon worden.

Bestaande Situatie Parkeerdak

Projectdetails

Projectnaam: Renovatie Parkeerdek Phytagoraslaan
Plaats: Utrecht
Objectinformatie: Parkeerdek bestaat uit een gestorte betonplaat welke is voorzien van een epoxy slijtlaag.
Objectgrootte: 2000 m2 parkeerdek
Uitvoeringsduur: November-December 2015
Werkzaamheden:
 • Afvoeren en verwijderen bestaande epoxy slijtlaag
 • Aanbrengen 350 m2 epoxy slijtlaag op toerit parkeerdak (hellingbaan)
 • Lokaliseren betonschades en herstellen
 • 50 m RVS dilatatie profiel inbouwen
 • Plaatsen 70 m Meadrain watergoten
 • Aanbrengen 2000 m2 gietasfalt ingestrooid met Nederlandse steenslag aangebracht op een losliggend bitumineus membraam.
 • Coaten 2000 m2 carbonatie remmende dispersieverf

Project Afbeeldingen werkzaamheden Hellingbaan en Parkeerdak

Categorieën
projecten

Zevenwouden

Naam: Renovatie parkeerdek Zevenwouden
Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Objectinformatie: Parkeerdek bestaat uit een monolithisch gestorte betonplaat welke is voorzien van voor spankabels.
Werkzaamheden:
 • Slopen/ verwijderen bestaande gietasfalt afwerking
 • Lokaliseren voorspankabels en constructiewapening
 • (De-)monteren en conserveren leuningwerk
 • Herstellen diverse betonschades conform BRL 3201
 • Aanbrengen nieuwe gietasfalt afwerking conform richtlijnen NGO
 • Aanbrengen nieuwe afvoerputten
 • Diverse conserveringswerkzaamheden

Uitvoering in 5 weken in een volledige afsluiting
Aanneemsom totaal € 135.600,00 excl. BTW

Categorieën
projecten

Parkeerdak Bussum

Naam: Orangeboomstaete
Plaats: Bussum
Objectinformatie:
 • Waterdicht afwerken dak parkeergarage inclusief gebouwaansluitingen, gebouwdilataties en waterafvoergoten t.b.v. het te creeren woongebied aanliggende bebouwing.
 • 1400 m2 betonoppervlak waterdicht afwerken met SBS gemodificeerd membraan ( type Parafor solo Ponts) 1000 m2 asfalt beschermlaag ( door Dura Vermeer) , waarbij toplaag met geselecteerd granulaat is afgewerkt en voor esthetische afwerking is geschuurd
 • 400 m gebouwaansluiting
 • 100 m Polyester lijnwaterafvoergoten
 • 60 m Gebouwdilataties
 • 100 m Coprtenstaal terreinerfafscheiding