Categorieën
nieuws projecten

Grondig renovatie van hellingbaan Bernstein

In nauwe samenwerking met Enon hebben wij voor de VvE van Bernstein te Eerbeek een grondig renovatie van de hellingbaan naar de ondergronds parkeergarage. De oppervlakte van de helling was op verschillende plekken aan het loskomen en een deel van de vloerverwarming was defect. Ons doel was om de veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie van de helling te verzekeren, met speciale aandacht voor het bovenste deel van de baan dat in zeer slechte staat verkeerde.

Renovatie van hellingbaan:

Bovenste deel van de helling: Het bovenste deel van de hellingbaan, dat aangetast was door ernstige gebreken. Wij hebben de bovenste laag uitgehakt en voorzien van een nieuw bouwstaal en verwarmingskabels. Vervolgens is dit deel opnieuw gestort waardoor de structurele integriteit aanzienlijk is verbeterd.

Freeswerkzaamheden: Het overige twee delen van de helling is zorgvuldig gefreesd, waardoor aanpassingen zijn gedaan om de algehele kwaliteit te verhogen.

Verwarmingssysteem: Van de oorspronkelijke drie verwarmingskabels bleek één defect en twee in zeer slechte staat. Enon heeft de drie nieuwe verwarmingskabels geleverd en gemonteerd, strategisch geplaatst in de gefreesde sleuven en op het nieuwe bouwstaalnet. Daarnaast is er een nieuwe verwarmingskabel toegevoegd aan de draingoot, wat bijdraagt aan een efficiënte afvoer van water.

Sensor en Epoxy Slijtlaag: Voor verdere optimalisatie van functionaliteit en veiligheid is een nieuwe sensor in het wegdek geïntegreerd. Het gehele wegdek is bovendien voorzien van een duurzame epoxy slijtlaag. Dit verlengt niet alleen maar ook de veiligheid bevordert.

Weersafhankelijke regeling: Een state-of-the-art regelpaneel met weersafhankelijke regelaar is door Enon geïmplementeerd. Hierdoor past het systeem zich dynamisch aan met de actuele weersomstandigheden. Dit draagt bij aan een efficiënter energiegebruik.

Met deze nauwe samenwerking tussen Enon en Slurink hebben wij een succesvolle eindresultaat opgeleverd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze grondig renovatie op de hellingbaan van Bernstein de algehele functionaliteit en duurzaamheid van de helling aanzienlijk verhoogt.

Categorieën
nieuws projecten

Herstelwerkzaamheden uitgevoerd op hellingbaan appartementencomplex

Slurink heeft met succes herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hellingbaan van het appartementencomplex De Havenmeester in Numansdorp. Tijdens de vorstperiode van een jaar geleden is het probleem kwam aan het licht gekomen. De lintverwarming, die verantwoordelijk is voor het ijsvrij houden van de helling, was voor 50% buiten werking. Hierdoor functioneerde de rechterhelft van de hellingbaan niet.

Om dit probleem aan te pakken, is besloten om in samenwerking met Etherma de locatie rond de wegdeksensor te injecteren. Etherma heeft de locatie van de verwarming bepaald en na de injectie het functioneren van de verwarming gecontroleerd. Dit is allemaal uitgevoerd voordat de slijtlaag aangebracht, zodat het succes van de injectie gecontroleerd kan worden.

Daarnaast heeft Slurink het beton grondig gereinigd met hogedruk water. Op deze manier hebben ze eventuele resten van zout en andere verontreinigingen verwijderd. Vervolgens hebben ze een primerlaag en schraaplaag aangebracht, waardoor de nieuwe toplaag optimaal kon hechten.

Na het aanbrengen van de slijtlaag heeft Slurink een instrooilaag met amaril steenslag aangebracht. Deze laag draagt bij aan de duurzaamheid en veiligheid van de hellingbaan, doordat de steenslag zorgt voor extra grip. Dankzij deze maatregelen is het appartementencomplex De Havenmeester in Numansdorp weer veilig en toegankelijk gemaakt voor de bewoners.

Het bestuur van de VvE heeft benadrukt dat de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk werden uitgevoerd om verdere schade en ongemakken te voorkomen. Slurink heeft het belang van regelmatig onderhoud en het goed functioneren van de lintverwarming benadrukt om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Bewoners van De Havenmeester zijn tijdens de reparatieperiode op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en hebben zo min mogelijk hinder ondervonden. De VvE is verheugd over de succesvolle afronding van de herstelwerkzaamheden, waardoor de hellingbaan weer veilig en optimaal gebruikt kan worden door alle bewoners en bezoekers van het appartementencomplex.

Categorieën
nieuws projecten

Hellingbanen van parkeergarage Delftse Poort ontvangen herstelwerkzaamheden en beschermende maatregelen

In de parkeergarage van de Rotterdamse kantoorgebouw Delftse Poort hebben de hellingbanen herstelwerkzaamheden en beschermende maatregelen ontvangen. De drie betonnen hellingbanen zijn nu volledig gerepareerd en voorzien van een duurzame kunststof slijtlaag.

Oude situatie

De monolithisch hellingbanen waren oorspronkelijk onbeschermd, bijvoorbeeld tegen dooizouten, en niet voorzien van een afwerk- of beschermlaag. Bovendien waren er losliggende delen en onthechtingen aanwezig binnen de hellingbanen. Slurink heeft deze problemen aangepakt door de hellingbanen grondig te inspecteren en de benodigde reparaties uit te voeren.

Herstelproces

Door middel van afkloppen van het oppervlak zijn losliggende en onthechte delen vastgesteld.

Beschadigde en onthechte delen zijn zorgvuldig verwijderd en hersteld met behulp van hoogwaardige materialen, zoals gemodificeerde cementeuze reparatiemortel en kunststof troffelmassa. Verder is egaliseerwerk uitgevoerd om het hoogteverschil bij de deuraansluiting te vereffen.

Na de herstelwerkzaamheden is het betonoppervlak grondig gereinigd door middel van kogelwerpstralen. Vervolgens is er een hoogwaardige epoxyprimer aangebracht op de gereinigde ondergrond. Een natte epoxy instrooilaag is zorgvuldig aangebracht, gevolgd door een volledige instrooiing met Amaril steenslag. Na het uitharden van het materiaal heeft Slurink overtollige losliggende steenslag verwijderd om een glad en veilig oppervlak te garanderen.

Tot slot heeft het ervaren team van Slurink de belijning en bepijling opnieuw aangebracht met behulp van sneldrogend thermoplastisch materiaal.

De werkzaamheden op elke hellingbaan is in twee fases uitgevoerd waardoor de parkeergarage open kon blijven tijdens de werkzaamheden. Om dit bereiken is eerst de ene helft van de rijbaan afgesloten en vervolgens de andere rijbaan. Met behulp van duidelijke markeringen en verkeersbegeleiders hebben de parkeergarage gebruikers zeer beperkte hinder van de werkzaamheden.

Dankzij de inzet van Slurink zijn de herstelwerkzaamheden en beschermende maatregelen op de hellingbanen succesvol afgerond in parkeergarage Delftse Poort. De veiligheid en duurzaamheid van de hellingbanen zijn nu gegarandeerd voor de lange termijn. Het project is efficiënt uitgevoerd, waarbij Slurink heeft gezorgd voor minimale hinder voor de parkeerders.

Met trots heeft Slurink het voltooide werk afgeleverd en bevestigt hiermee wederom haar expertise en toewijding aan hoogwaardige bouwprojecten.

Categorieën
nieuws projecten

Nieuwe slijtlaag hellingbaan en parkeerdek

De hellingbaan van de parkeergarage aan de Karspeldreef in Amsterdam was in slechte staat geraakt. Door achterstallig onderhoud zijn er scheuren in het beton gekomen en is er lekkage. Slurink heeft de nieuwe epoxy slijtlaagde hellingbaan en parkeerdek aangebracht om de ontstane problemen te verhelpen en om een lange levensduur te garanderen.

Bij veel hellingbanen is er achterstallig onderhoud. Hierdoor ontstaan scheuren in het wegdek en gaan deze vaak gepaard met lekkage. Dit was ook het geval met deze parkeergarage. De hellingbaan had dringend onderhoud nodig want door de scheuren was het wegdek slecht berijdbaar en ontstond er lekkage. Deze hellingbaan bestond uit lagen van beton en asfalt. Omdat de hellingshoek ongunstig is voor de auto’s zijn asfalt verhogingen bovenop de betonnen onderlaag aangebracht. Auto’s kwamen vast te zitten op de op- en afritten. De samenstelling van deze twee materialen is niet zomaar toe te passen.

Slurink heeft als eerst de asfalt- en betonnen lagen verwijderd. Hierdoor ontstaat een egale fundering. Vervolgens is een nieuwe epoxy slijtlaag aangebracht dat uitstekend werkt bij mechanische belasting. Daarbij zijn dilatatievoegen met twee componenten kit ingemaakt voor een waterdichte en soepele overgang tussen de oprit, hellingbaan en het parkeerdek. Bij het aanbrengen van de slijtlaag is rekening gehouden met de op- en afrithoek om het oorspronkelijke probleem te verhelpen.

Verder is het gehele parkeerdek voorzien van een nieuwe slijtlaag. De 1.400 m2 oppervlakte was nodig aan vervanging toe. Er was veel lekkage en plasvorming en er was op plekken overlast van gladheid vanwege losse of versleten delen van de slijtlaag. De huidige slijtlaag is verwijderd en een nieuwe bituminus slijtlaag is aangebracht. Hierdoor is een goede afwatering weer gecreëerd en slipgevaar verholpen.

Met de nieuwe slijtlaag blijven de hellingbaan en parkeerdek gegarandeerd jarenlang scheurvrij en waterdicht.

Categorieën
nieuws projecten

Gietasfalt op parkeerdek

De parkeergarage aan de Pythagoraslaan in Utrecht heeft een andere inrichting gekregen. Daarnaast is er veel lekkageschade als gevolg van achterstallig onderhoud op het parkeerdek. Slurink heeft onder andere de nieuw aangemaakte verbindingsroute aangesloten en afgewerkt. Vervolgens is een nieuwe gietasfalt vloer op het parkeerdek aangebracht. Daarbij zijn onder andere waterkolken geplaatst en aangesloten op het afwateringsysteem. Door de verschillende werkzaamheden is de parkeergarage weer goed bereikbaar en is gegarandeerd de komende jaren bestand tegen lekkage.

Door verbouwingen op het terrein krijgt de parkeergarage een nieuwe inrichting. De verbindingsroutes van en naar de parkeergarage zijn gewijzigd waardoor de op- en afritten verplaatst zijn. Verder is er behoorlijk veel waterschade en carbonatatie vervuiling ontstaan op de onderliggende verdieping van de parkeergarage als gevolg van achterstallig onderhoud. Om dit allemaal te herstellen heeft Slurink diverse werkzaamheden uitgevoerd.

Ten eerste, de aangelegde hellingbaan is voorzien van een nieuwe epoxy slijtlaag dat uitstekend werkt bij mechanische belasting. Vervolgens is het parkeerdek kaal gefreesd en de oude voegen en waterkolken verwijderd. Daarna zijn nieuwe dilatatievoegen gemonteerd en zijn nieuwe waterkolken geplaatst en aangesloten op het afwateringsysteem. Door de geringe afschot van het parkeerdek kan alsnog het regenwater goed afgevoerd worden. Tenslotte is het parkeerdek voorzien van een gietasfalt slijtlaag.

De onderliggende parkeerlaag is ook aangepakt. Het plafond is geheel gereinigd om de ontstane lekkage sporen te verwijderen. Als laatst zijn de plafonds wit gespoten met een beschermcoating om kans op carbonatatie te minimaliseren en het geheel een veel schoner en lichter uiterlijk te geven.

Het parkeerdek is nu voorzien van een nieuwe gietasfalt slijtlaag en is beter beschermd tegen lekkage en carbonatatie voor de langere termijn.

Categorieën
nieuws projecten

Epoxy Slijtlaag Silodam Amsterdam

In het laatste kwartaal van 2017 heeft Slurink ca. 700 m2 kunststof slijtlaag vervangen. De bestaande deels loszittende slijtlaag is verwijderd waarna de ondergrond is gestraald en voorzien van een primerlaag.

Door gebruikt te maken van een snelle epoxy kon de pier aan het einde van de dag weer open voor verkeer.

Projectdetails

Projectnaam:Vervangen slijtlaag Silodam Amsterdam
Plaats:Amsterdam
Opdrachtgever:Gemeente Amsterdam
Objectinformatie:Betonnen pier
Objectgrootte:770 m2
Uitvoeringsduur:November 2017
Werkzaamheden:
 • Verwijderen restanten bestaande slijtlaag
 • Kogelwerpstralen ondergrond
 • Primeren ondergrond
 • Aanbrengen epoxy slurry
 • Instrooien met steenslag
Categorieën
projecten

Slijtlaag Hellingbaan

Door Slurink is de bestaande bitumineuze slijtlaag op de hellingbaan verwijderd. De aansluitingen zijn middels diamantschuren vloeiend gemaakt zodat een vlakke overgang is gegarandeerd. Als laatste is een epoxy slijtlaag aangebracht ingestrooid met rode steenslag.

Projectdetails

Projectnaam:Slijtlaag Hellingbaan Hilversum
Plaats:Antwerpen
Objectinformatie:Hellingbaan
Objectgrootte:78 m2
Uitvoeringsduur:Week 11-2017
Werkzaamheden:
 • Verwijderen bestaande slijtlaag
 • Diamantschuren t.b.v. vloeiende/vlakke aansluitingen
Categorieën
projecten

Epoxy slijtlaag Brussel

In hartje Brussel heeft Slurink in het korte tijdsbestek van 3 dagen de inrit naar de Kortenbergtunnel vervangen.

Projectdetails

Projectnaam:Epoxy slijtlaag Brussel
Plaats:Brussel (België)
Objectinformatie:Stalen inrit tunnel
Objectgrootte:1000 m2
Uitvoeringsduur:Week 45 November 2016 (3 dagen).
Werkzaamheden:
 • Verwijderen bestaande slijtlaag
 • Opbouw tent t.b.v. conditionering
 • Stralen stalen ondergrond
 • Aanbrengen epoxy slijtlaag
 • Verwijderen tent

Impressie werkzaamheden

Categorieën
nieuws projecten

Renovatie parkeerdak Rotterdam

Slurink heeft de opdracht gekregen voor renovatie van 6.000 m2 parkeerdak in Rotterdam.
Het dak de bovenste verdieping van totaal 3.000 m2 zal uitgevoerd worden in gietasfalt op een losliggend membraam. De overige 3.000 m2 zal uitgevoerd worden in normaal asfalt.

Projectdetails

Projectnaam:Renovatie Parkeerdak Rotterdam
Plaats:Centrum-Rotterdam
Objectinformatie:Parkeergage 2 etage’s
Objectgrootte:2 x 3.000 m2
Uitvoeringsduur:februari-mei
Werkzaamheden:
 • Slopen bestaande gietasfalt deklaag
 • Aanbrengen 3.000 m2 gietasfalt op losliggend membraam
 • ca. 30 m2 betonschades
 • 250 m2 slijtlagen op hellingbanen en trappen
 • 70 m dillatatieprofielen
 • 3.000 m wegenbouwasfalt
 • Pmma coatingen

Categorieën
projecten

Renovatie Parkeerdak Utrecht

Half december 2015 is door Slurink de renovatie van 2000 m2 parkeerdak afgerond. De case voor dit project was het volledig renoveren van het parkeerdek waarbij een 100% waterdichting gegarandeerd kon worden.

Bestaande Situatie Parkeerdak

Projectdetails

Projectnaam:Renovatie Parkeerdek Phytagoraslaan
Plaats:Utrecht
Objectinformatie:Parkeerdek bestaat uit een gestorte betonplaat welke is voorzien van een epoxy slijtlaag.
Objectgrootte:2000 m2 parkeerdek
Uitvoeringsduur:November-December 2015
Werkzaamheden:
 • Afvoeren en verwijderen bestaande epoxy slijtlaag
 • Aanbrengen 350 m2 epoxy slijtlaag op toerit parkeerdak (hellingbaan)
 • Lokaliseren betonschades en herstellen
 • 50 m RVS dilatatie profiel inbouwen
 • Plaatsen 70 m Meadrain watergoten
 • Aanbrengen 2000 m2 gietasfalt ingestrooid met Nederlandse steenslag aangebracht op een losliggend bitumineus membraam.
 • Coaten 2000 m2 carbonatie remmende dispersieverf

Project Afbeeldingen werkzaamheden Hellingbaan en Parkeerdak