Categorieën
nieuws projecten

In korte tijdsbestek nieuwe slijtlaag

In een opmerkelijk korte tijdsbestek heeft Slurink succesvol een nieuwe slijtlaag aangebracht op een locatie van Natuurmonumenten. Binnen enkele weken na het ontvangen van de vraag is het werk afgerond.

De bestaande brugdek was aanzienlijk glad voor voetgangers en fietsers. Met het aanbrengen van een slijtlaag hebben we de toegankelijkheid en veiligheid van de locatie verbetert, vooral tijdens ongunstige weersomstandigheden.

We hebben extra zorg besteed aan de omgeving tijdens onze werkzaamheden. Met een zorgvuldige aanpak hebben we verstoring van het omliggende ecosysteem tot een minimum beperkt.

Bovendien hebben we speciale maatregelen genomen om afvalproducten van onze werkzaamheden opgevangen zodat ze niet in de onderliggende beek terecht komen. Hierdoor hebben we de impact op het milieu geminimaliseerd.

In korte tijdsbestek is een nieuwe slijtlaag aangebracht. Deze succesvolle afronding van de werkzaamheden toont aan dat Slurink niet alleen streeft naar kwaliteit, maar ook naar duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor onze omgeving. We kijken uit naar verdere samenwerkingen die bijdragen aan het welzijn van onze gemeenschappen en ons milieu.

Categorieën
nieuws projecten

Slijtlaag renovatiewerkzaamheden op Veluwebrug

Slurink heeft met succes slijtlaag renovatiewerkzaamheden uitgevoerd op de Veluwebrug in Lelystad. De brug, die een belangrijke verbinding vormt voor zowel fietsers als voetgangers, onderging een grondige opknapbeurt om de veiligheid en bruikbaarheid te verbeteren.

Oude situatie

De oude situatie van de brug kenmerkte zich door problemen met de slijtlaag op zowel het fietspad als het looppad van het brugdek. Het fietspad vertoonde losse delen voornamelijk langs de randen van het vloerveld. Op het looppad was een vergelijkbaar probleem geconstateerd, waarbij 10 tot 15 procent van de slijtlaag los zat. Gelukkig bleek uit een proef, op het midden van de platen, dat de slijtlaag nog relatief vast zat en er geen vocht onder de laag aanwezig was.

Werkzaamheden

Om deze problemen aan te pakken, zijn de werkzaamheden uitgevoerd in twee fasen:

  • Fase 1 richtte zich op het fietspad van het brugdek
  • Fase 2 betrof het looppad van het brugdek

Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende stappen ondernomen om een duurzame oplossing te bieden. Het werk begon met het plaatsen van afzettingen om voetgangers veilig langs het werk te leiden. Daarna is de loszittende slijtlaag met behulp van een elektrische Kango handmatig verwijderd. De blootgelegd aluminium platen zijn vervolgens gereinigd en ontvet en tenslotte ruw gemaakt met een diamantschuurmachine.

Hierna zijn lokale herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de slijtlaag, gevolgd door het aanbrengen van een speciale primer en instrooilaag. Deze instrooilaag werd volledig en gelijkmatig ingestrooid met steenslag. Na uitharding is een tweede laag aangebracht om de herstelwerkzaamheden te voltooien. Afsluitend is het fietspad ingestrooid met steenslag van 1-3 mm, terwijl het voetpad is voorzien van amaril steenslag van dezelfde grootte.

Na het voltooien van de werkzaamheden is het overtollige instrooimateriaal verwijderd waardoor de gerenoveerde brug klaar was voor gebruik. De slijtlaag renovatiewerkzaamheden op de Veluwebrug is een belangrijke stap in het verzekeren van de veiligheid van gebruikers.

Categorieën
nieuws projecten

Grondig renovatie van hellingbaan Bernstein

In nauwe samenwerking met Enon hebben wij voor de VvE van Bernstein te Eerbeek een grondig renovatie van de hellingbaan naar de ondergronds parkeergarage. De oppervlakte van de helling was op verschillende plekken aan het loskomen en een deel van de vloerverwarming was defect. Ons doel was om de veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie van de helling te verzekeren, met speciale aandacht voor het bovenste deel van de baan dat in zeer slechte staat verkeerde.

Renovatie van hellingbaan:

Bovenste deel van de helling: Het bovenste deel van de hellingbaan, dat aangetast was door ernstige gebreken. Wij hebben de bovenste laag uitgehakt en voorzien van een nieuw bouwstaal en verwarmingskabels. Vervolgens is dit deel opnieuw gestort waardoor de structurele integriteit aanzienlijk is verbeterd.

Freeswerkzaamheden: Het overige twee delen van de helling is zorgvuldig gefreesd, waardoor aanpassingen zijn gedaan om de algehele kwaliteit te verhogen.

Verwarmingssysteem: Van de oorspronkelijke drie verwarmingskabels bleek één defect en twee in zeer slechte staat. Enon heeft de drie nieuwe verwarmingskabels geleverd en gemonteerd, strategisch geplaatst in de gefreesde sleuven en op het nieuwe bouwstaalnet. Daarnaast is er een nieuwe verwarmingskabel toegevoegd aan de draingoot, wat bijdraagt aan een efficiënte afvoer van water.

Sensor en Epoxy Slijtlaag: Voor verdere optimalisatie van functionaliteit en veiligheid is een nieuwe sensor in het wegdek geïntegreerd. Het gehele wegdek is bovendien voorzien van een duurzame epoxy slijtlaag. Dit verlengt niet alleen maar ook de veiligheid bevordert.

Weersafhankelijke regeling: Een state-of-the-art regelpaneel met weersafhankelijke regelaar is door Enon geïmplementeerd. Hierdoor past het systeem zich dynamisch aan met de actuele weersomstandigheden. Dit draagt bij aan een efficiënter energiegebruik.

Met deze nauwe samenwerking tussen Enon en Slurink hebben wij een succesvolle eindresultaat opgeleverd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze grondig renovatie op de hellingbaan van Bernstein de algehele functionaliteit en duurzaamheid van de helling aanzienlijk verhoogt.

Categorieën
nieuws projecten

Herstelwerkzaamheden uitgevoerd op hellingbaan appartementencomplex

Slurink heeft met succes herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hellingbaan van het appartementencomplex De Havenmeester in Numansdorp. Tijdens de vorstperiode van een jaar geleden is het probleem kwam aan het licht gekomen. De lintverwarming, die verantwoordelijk is voor het ijsvrij houden van de helling, was voor 50% buiten werking. Hierdoor functioneerde de rechterhelft van de hellingbaan niet.

Om dit probleem aan te pakken, is besloten om in samenwerking met Etherma de locatie rond de wegdeksensor te injecteren. Etherma heeft de locatie van de verwarming bepaald en na de injectie het functioneren van de verwarming gecontroleerd. Dit is allemaal uitgevoerd voordat de slijtlaag aangebracht, zodat het succes van de injectie gecontroleerd kan worden.

Daarnaast heeft Slurink het beton grondig gereinigd met hogedruk water. Op deze manier hebben ze eventuele resten van zout en andere verontreinigingen verwijderd. Vervolgens hebben ze een primerlaag en schraaplaag aangebracht, waardoor de nieuwe toplaag optimaal kon hechten.

Na het aanbrengen van de slijtlaag heeft Slurink een instrooilaag met amaril steenslag aangebracht. Deze laag draagt bij aan de duurzaamheid en veiligheid van de hellingbaan, doordat de steenslag zorgt voor extra grip. Dankzij deze maatregelen is het appartementencomplex De Havenmeester in Numansdorp weer veilig en toegankelijk gemaakt voor de bewoners.

Het bestuur van de VvE heeft benadrukt dat de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk werden uitgevoerd om verdere schade en ongemakken te voorkomen. Slurink heeft het belang van regelmatig onderhoud en het goed functioneren van de lintverwarming benadrukt om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Bewoners van De Havenmeester zijn tijdens de reparatieperiode op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en hebben zo min mogelijk hinder ondervonden. De VvE is verheugd over de succesvolle afronding van de herstelwerkzaamheden, waardoor de hellingbaan weer veilig en optimaal gebruikt kan worden door alle bewoners en bezoekers van het appartementencomplex.

Categorieën
nieuws projecten

Bouwbrug voorzien van SAMI slijtlaag

De Provincie Noord-Holland en de gemeentes in ’t Gooi regio willen een betere openbaar vervoer verbinding. In de eerste plaat is het project ‘HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in ’t Gooi’ geïnitieerd, om met name de bus verbinding tussen de gemeentes en het spoornet te verbeteren. Als onderdeel van dit project heeft Slurink een gebruikte bouwbrug voorzien van een SAMI slijtlaag.

Gemeente Huizen is de grootste gemeente in Nederland zonder treinstation. Voor een efficiënte aansluiting op het spoornet komt er een snelle busverbinding tussen Huizen en station Hilversum. Aparte rijbanen zijn aangelegd en bruggen en tunnels zijn gebouwd zodat de busverbinding geen vertraging gaat oplopen door drukte in het verkeer of gesloten spoorweg overgangen.

Door een gebruikte bouwbrug langs de A27 om te bouwen, is een nieuwe busbaan ontstaan. Met onder andere een nieuwe waterdichte asfalt slijtlaag, kunnen bussen voortaan over de bestaande betonnen brug rijden. In opdracht van Hoofdaannemer BAM gaat Slurink dit realiseren.

De voorbereiding hiervan begint met het grondig reinigen van de ondergrond. Vervolgens is de ondergrond volledig gedroogd om alle vocht te verwijderen. Ten slotte zijn de schampranden afgeplakt als laatste voorbereiding.

Voor de slijtlaag is gekozen voor de SAMI bitumenemulsie, die een zeer hoog gemodificeerd bindmiddel bevat voor een maximale hechting met de onderliggende betonnen brug. Er zijn twee lagen aangebracht, beide lagen zijn ingestrooid met steenslag.

Langs beide zijden van het brugdek is een Drainflex (bitumen) goot tegen de schamprand aangelegd voor optimaal waterafvoer.

De  bouwbrug is nu voorzien van een SAMI slijtlaag en is klaar voor gebruik.

Categorieën
nieuws projecten

Kleine bruggen in Tiel voorzien van slijtlaag

In een nieuwbouwwijk in Tiel zijn verschillende woningen gerealiseerd met een sloot voorlangs de huizen met houten opritbruggen. Na oplevering ervaren de bewoners dat de brugdekken glad worden bij nat weer. Slurink heeft deze kleine bruggen voorzien van een slijtlaag om de gladheid te verhelpen.

Op de Grote Ronduit in Tiel zijn er recent verschillende woningen gebouwd. Een deel van deze woningen hebben een klein bruggetje over de sloot voor de woningen. Wanneer het brugdek nat is, ervaren de nieuwe bewoners de oprit als glad en willen snel een oplossing.

Flora Nova heeft destijds de bruggen gebouwd en geplaatst. Flora Nova en Slurink hebben een goede relatie en daarom hebben ze Slurink benaderd om dit op te lossen. Door het aanbrengen van een slijtlaag zijn het brugdekken voorzien van een stroefheidslaag waardoor ze niet meer glad zijn. Het brugdek krijgt een extra beschermlaag erbij en daardoor ook een langere levensduur.

Bijzonder aan dit project is de constructie van het brugdek, de houten planken zijn gemonteerd tussen stalenbinten. De stalenbinten zijn zichtbaar wat een esthetische uitstraling geeft. De bewoners willen deze uitstraling behouden. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn de stalenbinten afgeplakt om ze te beschermen tegen onder andere krasschade tijdens het werk. Na afloop is de bescherming weer verwijderd. Het secure werken tussen de stalenbinten en de extra voor en na werk maakte het geheel alsnog een arbeidsintensieve opdracht. Daardoor is het eindresultaat niet alleen effectief door de antislip eigenschap van de slijtlaag, maar behoud ook het geheel zijn mooie uitstraling.

Deze kleine bruggen in Tiel zijn nu voorzien van een slijtlaag en zijn weer jaren slipvrij te gebruiken.

Categorieën
nieuws projecten

Sluisdeur dek krijgt nieuwe slijtlaag

Om de vier jaar plaatsen de beheerders een ververste sluisdeur in de Noordersluis van IJmuiden, waardoor de sluisdeuren in topconditie blijven. Naast alle andere inspecties en onderhoud krijgt het sluisdeurdek deze onderhoudsronde een nieuwe slijtlaag.

De Noordersluis heeft vier sluisdeuren: de twee deuren die in gebruik zijn, een deur die in onderhoud is en een reservedeur. Met deze set deuren blijft de sluis maximaal operationeel en tegelijkertijd wordt de nodige onderhoud uitgevoerd. Naast de sluis ligt het deurendok, waar de sluisdeur volledig drooggelegd kan worden zodat men de deur grondig kan inspecteren en gemakkelijker onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren.

In opdracht van Hermans SSB BV heeft Slurink het nieuw aangebrachte hardhouten dek voorzien van een slijtlaag. Het dek bestaat uit 43 samengestelde segmenten. Als eerste stap is de ondergrond gereinigd middels een diamant komschijf. Vervolgens zijn voorzieningen getroffen om scheur initiators te creëren middels vislijnen, waardoor de natuurlijke breuklijnen in de toplaag op de naadlijnen tussen de houten segmenten ontstaan. Daarna is de epoxy primer laag en epoxy instrooi laag aangebracht waarna er vol en zat ingestrooid met de Amaril steenslag is. De aangrenzende fietspad stroken zijn voorzien van een rode PU coating en de belijningsstrepen zijn aangebracht met Thermoplast. Ten slotte is na uitharding, het overtollige losliggend instrooi materiaal verwijderd. Het sluisdeurdek heeft een nieuwe slijtlaag en is klaar voor gebruik.

In april 2021 heeft Spie de deuren omgewisseld. Zie hieronder een kort video impressie hiervan.

Categorieën
nieuws projecten

Onderhoud op diverse bruggen in Almere

Gemeente Almere heeft 14 fiets- en voetgangers bruggen die nodig aan onderhoud zijn. Er zijn veel slijtage plekken, losliggende delen en onthechtingsverschijnselen ontstaan. In opdracht van de gemeente heeft Slurink alle bruggen gereinigd en slijtlagen (deels) vervangen.

De slijtlagen van bruggen hebben onder andere twee belangrijke functies: bescherming en waterdicht houden van de onderliggende brugconstructie en een bepaalde stroefheid om slipgevaar te voorkomen. Over een langere periode ontstaat er slijtage en kan de laag opgegeven onthechten. De 14 houten en betonnen bruggen in Almere toonde verschillende slijtage verschijnselen. Bij de meeste bruggen is de stroefheidslaag versleten waardoor er gladde plekken zijn of beginnen te ontstaan. Bij de andere bruggen zijn er onthechtingsverschijnselen waardoor er kale of losliggende delen ontwikkelen. Zonder goed brugonderhoud kunnen de weggebruikers uitglijden en/of schade aan de brug optreden.

Slurink heeft de onderhoudswerkzaamheden als volgt uitgevoerd. Iedere brugdek is eerst intensief gereinigd met uitzondering van de bruggen met losliggende delen. De slijtlaag van deze bruggen is eerst geheel verwijderd. Daarna is bij de meeste bruggen een epoxy primer aangebracht en vervolgens een epoxy slurry ingestrooid met Amaril steenslag. Bij de overige bruggen zijn kale en versleten plekken overlaagd met gemodificeerde bitumenemulsie en ingestrooid met steenslag en na uitharding de overtollige steenslag verwijderd.

Slurink is gekozen vanwege hun specialistische expertise en hun mogelijkheden om te werken aan de moeilijker te bereiken bruggetjes. Doordat gemeente Almere tijdig onderhoud uitvoert kan er op een efficiënt manier de levensduur van de bruggen maximaliseren.

Categorieën
nieuws projecten

Tijdig onderhoud op bruggen in Moerdijk

Voor Gemeente Moerdijk zijn meerdere bruggen ingepland voor tijdig onderhoud. Hiervoor heeft Slurink opdracht gekregen om 21 bruggen grondig te reinigen en te inspecteren op gebreken. Acht van deze bruggen hebben een nieuwe slijtlaag gekregen waardoor al deze bruggen weer jarenlang gebruikt kunnen worden.

Gemeente Moerdijk heeft een gedegen onderhoudsplan voor hun civieltechnische kunstwerken. Elk jaar wordt er een selectie gemaakt om specifieke objecten tijdig te onderhouden. Dit jaar waren diverse kleine bruggen ingepland voor onderhoud. Slurink heeft opdracht gekregen om de moeilijker te bereiken bruggen aan te pakken.

De meeste bruggen hadden alleen een grondige reiniging nodig. Vooraf was al bekend dat er kleine reparaties nodig waren op o.a. scheefstaande leuningen rechtzetten en slechte planken vervangen.

Daarnaast hadden acht bruggen een nieuwe slijtlaag nodig. De bestaande slijtlaag werd eerst grondig gereinigd. Vervolgens is, afhankelijk van de bestaande slijtlaag, een nieuwe bitumineus of epoxy slijtlaag aangebracht. Deze is ingestrooid met basalt of amaril steenslag. Bij de bruggen met een fietspad is een rode steenslag ingestrooid. Na afloop is de losse steenslag afgeveegd.

Slurink is gekozen vanwege hun specialistische expertise en hun mogelijkheden om te werken aan de moeilijker te bereiken bruggetjes. Doordat Gemeente Moerdijk tijdig onderhoud uitvoert kan er op een efficiënte manier de levensduur van de bruggen worden gemaximaliseerd.

Categorieën
nieuws projecten

Onderhoud Bruggen Woerden

In de Gemeente Woerden waren een viertal bruggen aan tijdig onderhoud toe. Dit was nodig om ze veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden. Slurink heeft na een grondige inspectie deze bruggen van een nieuwe slijtlaag voorzien. Met een strakke planning is de verkeershinder tot een minimum gebleven.

Bruggen hebben regelmatig onderhoud nodig om de veiligheid en duurzaamheid te waarborgen. Wanneer het onderhoud te lang wordt uitgesteld kunnen onveilige situaties ontstaan en zijn de kosten en bijkomende verkeershinder op de lange termijn vaak hoger. Met een gedegen onderhoudsplan wil de Gemeente Woerden dit voorkomen en heeft daarom Hollandia Services opdracht gegeven voor de totale onderhoud van een viertal bruggen. De vier bruggen zijn: de Blokhuisbrug, de Rozenbrug, de Molenbrug en de Hofbrug.

In samenwerking met Hollandia heeft Slurink deze bruggen van een nieuwe epoxy slijtlaag voorzien. Als eerste zijn de brugdekken volledig kaal gefreesd. Daarna is de onderliggende stalen constructie grondig geïnspecteerd zijn kleine reparaties uitgevoerd. Vervolgens is de epoxy slijtlaag aangebracht in twee lagen.

Naast de nieuwe slijtlagen heeft Hollandia diverse andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals schilder-, leuning- en regelwerk. Bijzonder aan dit project was het volledig eruit halen van de Blokhuisbrug en het onderhoud grotendeels op een locatie vlakbij uitvoeren. Na opnieuw plaatsing zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Hollandia heeft een timelapse video gemaakt van het terugplaatsen van deze brug.

Door nauwe samenwerking en goed plannen is de verkeershinder beperkt gebleven.