Categorieën
nieuws projecten

Nieuwe combinatie deklaag Westerscheldetunnel

Het wegdek bij de poorten van de Westerscheldetunnel zijn intensief gebruikt. Met name het vrachtverkeer en het steeds gebruiken van dezelfde sporen heeft een aanslag op het onderliggende wegdek. Slurink heeft de ribbel- en spoorvorming verholpen door het aanbrengen van een nieuwe combinatie deklaag.

Met 20.000 passages per dag waarvan 10% vrachtverkeer heeft het wegdek bij de tolpoorten van de Westerscheldetunnel het zwaar te verduren. Stilstaand verkeer, en met name zwaar verkeer, heeft een aanslag op het onderliggende wegdek. Daarbij wordt altijd hetzelfde spoor gebruikt waardoor ribbels en spoorvorming zijn ontstaan wat snel opgelost moet worden.

Om dit te herstellen is de toplaag vervangen door een combinatie
deklaag. Ten eerste heeft H4A een Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) laag aangebracht. Vervolgens heeft Slurink de holle ruimte in de ZOAB volledig met combifalt penetratiemortel gevuld. Door de gunstige weersomstandigheden is de tolpoort slechts 24 uur gestremd.

Met een nieuwe combideklaag heeft Slurink dit probleem hersteld voor de langere termijn.

Categorieën
nieuws projecten

Combideklaag Bevrijdingsdok (Delwaidedok)

Het Bevrijdingsdok, voorheen bekend als de Delwaidedok, is een dok in het noorden van de Antwerpse haven. Het laden en lossen gebeurt met walkranen en mammoetheftrucks wat voor een zeer intensieve belasting op de asfasltlaag. Om verdere slijtage en kuilvorming te voorkomen heeft Slurink de opdracht gekregen om een nieuwe combideklaag aan te bregen.
Het aanbrengen van ca 150.000 m2 combideklaag is in volle gang. Gemiddeld wordt per fase 8000 m2 asfalt gepenetreerd met de cementslurry van Slurink.

Projectdetails

Projectnaam: Combideklaag Delwaidedok
Plaats: Antwerpen
Objectinformatie: Combinatiedeklaag
Objectgrootte: 150.000 m2
Uitvoeringsduur: 2018-2019
Werkzaamheden: Aanbrengen cementslurry in asfalt (ZOAB)

Categorieën
projecten

Rode Combinatiedeklaag

Aangebrachte combinatie-deklaag busbaan Vleuten, door gebruik van rood pigment heeft de deklaag een rode uitstraling.

Projectdetails

Projectnaam: Combideklaag Vleuten
Plaats: Vleuten
Objectinformatie: Busbaan voorzien van open asfalt
Objectgrootte: 2740 m2
Uitvoeringsduur: November 2016 (1 dag)
Werkzaamheden:
  • Afplakken randen en kolken
  • Aanbrengen penetratiemortel met rode pigment
  • Afzanden deklaag

Categorieën
projecten

10.000 m2 Combideklaag Haven Antwerpen

In het havengebied van Antwerpen (Belgie) is door Slurink in twee dagen 10.000 m2 penetratiemortel aangebracht. Uiteindelijke gebruik van combinatie deklaag is overslag van containers.

Projectdetails

Projectnaam: Combinatie deklaag Antwerpen
Plaats: Antwerpen
Objectinformatie: Container opslag
Objectgrootte: 10.000 m2
Uitvoeringsduur: Week 39 oktober 2016 (2 dagen)
Werkzaamheden:
  • Afplakken aanwezig trottoirbanden en wasplaats
  • Aanbrengen penetratiemortel
  • Afwerken en afzanden

Impressie aanbrengen combi-deklaag Antwerpen

Categorieën
projecten

10.000 m2 Combinatie-deklaag Rotterdam

Aanbrengen van 10.000 m2 penetratiemortel in 1 fase, op het terrein van CTT Tankservice in Rotterdam. Na het aanbrengen van de slurry is de deklaag gestrooid met grof zand.

Projectdetails

Projectnaam: Combinatiedeklaag CTT Tankservice
Plaats: Rotterdam
Objectinformatie: Aanbrengen slurry in aangebracht asfalt t.b.v. stabiele ondergrond
Objectgrootte: 10.000 m2
Uitvoeringsduur: 6 november 2015
Werkzaamheden:
  • Afplakken randen
  • Aanbrengen penetratiemortel en afzanden

Aanbrengen combinatie deklaag

Categorieën
projecten

Aanbrengen Combifalt Roermond

Naam: 6800 m2 Terreinverharding
Plaats: Roermond
Objectinformatie: Dikte Toplaag ZOAB 11/16 60 mm vol gepenetreerd met combifalt penetratiemortel

Categorieën
projecten

Combinatie deklaag Stationsplein

Naam: Combinatie deklaag
Plaats: Stationsplein Oss
Objectinformatie: Over een oppervlakte van 1385 m2 aanbrengen van Combinatie Deklaag op een ZOAB 11-16 55 cm dik.
Middels Clenotone 2ALC is de penetratiemortel zwart gekleurd.

Categorieën
projecten

Combinatie deklaag te Nederweert en Maastricht

Naam: Combinatie deklaag
Plaats: Nederweert en Maastricht
Objectinformatie: Op een oppervlakte van 125 en 320 m2 in de laag ZOAB 8-11 40 cm dik aanbrengen van combinatie deklaag.

Categorieën
projecten

Combinatie deklaag Asfaltfabriek

Naam: Combinatie deklaag
Plaats: Asfaltfabriek Roermond
Objectinformatie: Over een oppervlakte van 2100 m2 aanbrengen van Combinatie Deklaag op een ZOAB 11-16 55 cm dik.

Hierop komt de opslag van puin en andere zware grondstoffen.