Categorieën
projecten

Zevenwouden

Naam: Renovatie parkeerdek Zevenwouden
Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Objectinformatie: Parkeerdek bestaat uit een monolithisch gestorte betonplaat welke is voorzien van voor spankabels.

Naam: Renovatie parkeerdek Zevenwouden
Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Objectinformatie: Parkeerdek bestaat uit een monolithisch gestorte betonplaat welke is voorzien van voor spankabels.
Werkzaamheden:
  • Slopen/ verwijderen bestaande gietasfalt afwerking
  • Lokaliseren voorspankabels en constructiewapening
  • (De-)monteren en conserveren leuningwerk
  • Herstellen diverse betonschades conform BRL 3201
  • Aanbrengen nieuwe gietasfalt afwerking conform richtlijnen NGO
  • Aanbrengen nieuwe afvoerputten
  • Diverse conserveringswerkzaamheden

Uitvoering in 5 weken in een volledige afsluiting
Aanneemsom totaal € 135.600,00 excl. BTW