Categorieën
projecten

Vervangen houten brugdekken Pijnacker

In opdracht van gemeente Pijnacker zijn door Slurink 8 stuks bruggen voorzien van nieuwe hardhouten dek-delen. Houtrot aan de liggers is hersteld met epoxyslurry. Aangebrachte hardhouten dek-delen zijn voor voorzien van grip-strip.

Bestaande Situatie brugdekken

Projectdetails

Projectnaam: Vervanging houten brugdekken Gem. Pijnacker
Plaats: Pijnacker
Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker
Objectinformatie: 7 brugdekken bestaande uit houten dek-delen voorzien van epoxy slijtlaag
Objectgrootte: 414 m2 houten dekdelen verdeeld over 7 bruggen
Uitvoeringsduur: Oktober-November 2015
Werkzaamheden:
 • Afvoeren en verwijderen bestaande houten dekdelen
 • Herstellen houtrot middels epoxyslurry
 • Aanbrengen rubber-rooid scheidingslaag
 • Monteren hardhouten dek-delen voorzien van grip strip
 • Vervangen staanders leuningwerk

Montage hardhouten dekdelen

Categorieën
projecten

Brug molen de Valk

Naam: Brug Molen de Valk
Plaats: Leiden
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Objectinformatie: Brug bestaande uit stalen elementen welke volledig was versleten en onvoldoende stroef voor veilig gebruik en derhalve volledig diende te worden vervangen. I.v.m. het zeer late tijdstip van uitvoering (oktober 2013) is gebruik gemaakt van eren doorwerkvoorziening met temperatuur conditionering. I.v.m. de zeer complexe verkeerssituatie in het centrum van Leiden, zijn de werkzaamheden in een volledige weekeindafsluiting, volgend op de 3 oktober feesten, uitgevoerd.
Werkzaamheden: Vervanging heeft als volgt plaats gevonden

 • Verwijderen bestaande slijtlaag en reinigen stalen ondergrond met kogelwerp stralen (reinheidsgraad SA 21/2)
 • Kunsttof slijtlaag (bestaande uit 2 lagen) aanbrengen en vol en zat instrooien met steenslag 2-5 mm
 • Oppervlakte ca. 200 m2
Categorieën
projecten

Slijtlaag Brugdek Beuningen

Naam: kunststofslijtlaag betonnen brugdek
Plaats: Beuningen
Objectinformatie: Betreft een betonnen brug voor voet/fiets en autoverkeer groot ca. 300 m2, waarvan de bestaande slijtlaag verwijderd is middels frezen
Werkzaamheden:
 • Verwijderen bestaande slijtlaag middels fijn frezen
 • Ondergrond reinigen middels schuren en kogelwerpstralen
 • Kunststof primerlaag en nat in nat epoxy schraaplaag leveren en aanbrengen
 • Na uitharding ondergrond schuren
 • Toplaag van epoxy ingestrooid met steenslag fietspad met rode steenslag 1- 3 mm
 • Rijbaan ingestrooid met amaril 3-5 mm