Voetgangersbrug Afferdense en Deestse Waarden

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat de Afferdense en Deestse Waarden opnieuw ingericht om de waterveiligheid te verbeteren. Om het water meer ruimte te geven, is er parallel aan de Waal een meestromende nevengeul aangelegd. Dit is een extra route waarlangs het water wordt afgevoerd. Ook is de bodem van de uiterwaarden verlaagd. Op die manier blijft de waterstand permanent laag en kan overstromingen voorkomen worden.
Een belangrijk nevendoel daarbij was de ontwikkeling van 158 hectare nieuwe riviernatuur. Na de herinrichting is het hele gebied toegankelijk voor voetgangers. Er komen nog struinpaden in het gebied. Hiervoor is een 149 meter lang en drie meter breed voetgangersbrug aangelegd.
Flora Nova heeft de brug gebouwd in 18 losse delen op hun eigen werf. Voor de veiligheid voor voet- en fietsgangers is er een anti-sliplaag door Slurink aangebracht. De oppervlakte van de brugdelen zijn licht geschuurd waarna een twee laagse bitumenemulsie slijtlaag is aangebracht en vervolgens ingestrooid met Nederlandse steenslag 2-6.
In maart 2019 is het project afgerond en zijn de 18 brugdelen per binnenvaartschip vervoerd naar Afferden en ter plekke geplaatst. Sinds begin april 2019 is de brug open voor gebruik.