Categorieën
projecten

Onderhoud bruggen Gemeente Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft recent onderhoud laten plegen op zo’n 15 bruggen. Hiermee werd zowel de veiligheid geborgd en de levensduur van de bruggen verlengd. Slurink heeft in de zomer van 2019 dit voor de gemeente gerealiseerd.

De gemeente Oosterhout heeft recent onderhoud laten plegen op 15 bruggen. Hiermee wordt zowel de veiligheid geborgd en de levensduur van de bruggen verlengd. Slurink heeft in de zomer van 2019 dit voor de gemeente gerealiseerd.
De gemeente Oosterhout heeft een groot areaal aan wegen en civieltechnische kunstwerken in de openbare ruimte. Het regulier onderhoud is er op gericht deze voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten duurzaam in stand te houden. Op basis van inspectieresultaten worden de onderhoudsmaatregelen in volgorde van urgentie uitgevoerd.
Elk jaar worden in het Programma Civieltechnische Kunstwerken de locaties ingepland voor onderhoud die technisch het meest urgent zijn. Het vervangen en onderhouden van diverse houten voetgangersbruggen heeft voor de gemeente Oosterhout de komende jaren prioriteit.
Slurink heeft op 15 bruggen periodieke onderhoud gepleegd. Op een aantal bruggen was er hout reparatie nodig waardoor o.a. verschillende planken zijn vervangen. Een tweetal bruggen hebben een compleet nieuwe brugdek ontvangen. Daarnaast zijn brugrailings gerepareerd en een enkele vervangen om de veiligheid te garanderen. Deze bruggen kunnen jaren weer mee.
Neem contact met ons op als u meer informatie wil over deze of andere vergelijkbare projecten.