Categorie├źn
projecten

Brug molen de Valk

Naam: Brug Molen de Valk
Plaats: Leiden
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Objectinformatie: Brug bestaande uit stalen elementen welke volledig was versleten en onvoldoende stroef voor veilig gebruik en derhalve volledig diende te worden vervangen.

Naam:Brug Molen de Valk
Plaats:Leiden
Opdrachtgever:Gemeente Leiden
Objectinformatie:Brug bestaande uit stalen elementen welke volledig was versleten en onvoldoende stroef voor veilig gebruik en derhalve volledig diende te worden vervangen. I.v.m. het zeer late tijdstip van uitvoering (oktober 2013) is gebruik gemaakt van eren doorwerkvoorziening met temperatuur conditionering. I.v.m. de zeer complexe verkeerssituatie in het centrum van Leiden, zijn de werkzaamheden in een volledige weekeindafsluiting, volgend op de 3 oktober feesten, uitgevoerd.
Werkzaamheden:Vervanging heeft als volgt plaats gevonden

  • Verwijderen bestaande slijtlaag en reinigen stalen ondergrond met kogelwerp stralen (reinheidsgraad SA 21/2)
  • Kunsttof slijtlaag (bestaande uit 2 lagen) aanbrengen en vol en zat instrooien met steenslag 2-5 mm
  • Oppervlakte ca. 200 m2