Categorieën
projecten

Markthof Den Haag

Naam: Renovatie parkeergarage Markthof
Plaats: Den Haag
Objectinformatie: In parkeergarage wordt op een tweetal niveaus ondergronds geparkeerd waarbij de betreffende vloeren zijn verbonden met hellingbanen. Parkeerlagen en hellingbanen bestaan uit monolithisch gestorte betonvloeren welke niet zijn afgewerkt en door de jaren zijn aangetast. I.v.m. veiligheid en esthetische uitstraling is het geheel grondig gerenoveerd.
Objectgrootte:
 • Kelderniveau-2 2000 m2
 • Kelderniveau-1 2000 m2
 • Hellingbanen 400 m2
Werkzaamheden: Het werk aan de vloeren en de hellingbanen bestond uit:

 • Herstellen aangetast beton middels kunststof reparatiemortel conform BRL 3102
 • Reinigen ondergrond middels diamant schuurmachines en kogelwerpstralen
 • Kunststof slijtlaag systeem in kleur aanbrengen te weten
 • Epoxy primerlaag
 • Epoxy egalisatie/ schraaplaag in kleur aanbrengen type EP-DF SkimCoat
 • Rolcating in kleur aanbrengen type EP-DF rolcoating
 • Hellingbaan is voor stroefheid vol en zat ingestrooid met steenslag 1-3 mm
 • Belijning en figuratie uitgevoerd in thermoplast

Totaal uitgevoerd voor de prijs van € 90.000,00

Categorieën
projecten

Bruggen Pijnacker

Naam: Onderhoud Civiele Kunstwerken
Plaats: Pijnacker-Nootdorp
Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Objectinformatie: Civiele kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.) in gemeente Pijnacker en Nootdorp. Het reinigen , conserveren, repareren beton/metselwerk vervangen van slijtlagen en voegovergangen e.d. incl. verkeersmaatregelen , benodigde vergunningen
Categorieën
projecten

Zevenwouden

Naam: Renovatie parkeerdek Zevenwouden
Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Objectinformatie: Parkeerdek bestaat uit een monolithisch gestorte betonplaat welke is voorzien van voor spankabels.
Werkzaamheden:
 • Slopen/ verwijderen bestaande gietasfalt afwerking
 • Lokaliseren voorspankabels en constructiewapening
 • (De-)monteren en conserveren leuningwerk
 • Herstellen diverse betonschades conform BRL 3201
 • Aanbrengen nieuwe gietasfalt afwerking conform richtlijnen NGO
 • Aanbrengen nieuwe afvoerputten
 • Diverse conserveringswerkzaamheden

Uitvoering in 5 weken in een volledige afsluiting
Aanneemsom totaal € 135.600,00 excl. BTW

Categorieën
projecten

Brug molen de Valk

Naam: Brug Molen de Valk
Plaats: Leiden
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Objectinformatie: Brug bestaande uit stalen elementen welke volledig was versleten en onvoldoende stroef voor veilig gebruik en derhalve volledig diende te worden vervangen. I.v.m. het zeer late tijdstip van uitvoering (oktober 2013) is gebruik gemaakt van eren doorwerkvoorziening met temperatuur conditionering. I.v.m. de zeer complexe verkeerssituatie in het centrum van Leiden, zijn de werkzaamheden in een volledige weekeindafsluiting, volgend op de 3 oktober feesten, uitgevoerd.
Werkzaamheden: Vervanging heeft als volgt plaats gevonden

 • Verwijderen bestaande slijtlaag en reinigen stalen ondergrond met kogelwerp stralen (reinheidsgraad SA 21/2)
 • Kunsttof slijtlaag (bestaande uit 2 lagen) aanbrengen en vol en zat instrooien met steenslag 2-5 mm
 • Oppervlakte ca. 200 m2
Categorieën
projecten

Fietsbrug A2 Maarssen

Naam: Voetgangers- fietsbrug
Plaats: Nabij Maarssen
Objectinformatie: Brug bestaat uit een beton dek met RVS stalen zijkanten.

Voor stroefheid is een gemodificeerde bitumen emulsie slijtlaag aangebracht.

Werkzaamheden:
 • Reinigen betonnen ondergrond middels hoge druk water
 • Volledig afplakken RVS stalen zijkanten i.v.m. voorkoming vervuiling geprofileerde platen
 • Machinaal aanbrengen gemodificeerde bitumenemulsie
 • I.v.m. gewicht beperking heeft uitvoering met licht materieel oplaats gevonden
 • Vol en zat instrooien met Moraine steenslag 2-5 mm
 • Oppervlakte ca. 2.500 m2
Categorieën
projecten

Combinatiedeklaag Ooltgensplaat

Naam: Vrachtauto parkeerplaats
Plaats: Ooltgensplaat
Objectinformatie: Parkeergelegenheid voor vrachtauto’s.

 • Oppervlakte 2263 m2
 • Asfalt ZOAB 11-16 dik 50 mm
Categorieën
projecten

Slijtlaag Brugdek Beuningen

Naam: kunststofslijtlaag betonnen brugdek
Plaats: Beuningen
Objectinformatie: Betreft een betonnen brug voor voet/fiets en autoverkeer groot ca. 300 m2, waarvan de bestaande slijtlaag verwijderd is middels frezen
Werkzaamheden:
 • Verwijderen bestaande slijtlaag middels fijn frezen
 • Ondergrond reinigen middels schuren en kogelwerpstralen
 • Kunststof primerlaag en nat in nat epoxy schraaplaag leveren en aanbrengen
 • Na uitharding ondergrond schuren
 • Toplaag van epoxy ingestrooid met steenslag fietspad met rode steenslag 1- 3 mm
 • Rijbaan ingestrooid met amaril 3-5 mm
Categorieën
projecten

Aanbrengen Combifalt Roermond

Naam: 6800 m2 Terreinverharding
Plaats: Roermond
Objectinformatie: Dikte Toplaag ZOAB 11/16 60 mm vol gepenetreerd met combifalt penetratiemortel
Categorieën
projecten

Voegovergangen N268

Naam: Voegovergangen
Plaats: N268 Oud-Gastel
Objectinformatie: Vervangen van diverse voegovergangen.
Categorieën
projecten

Koperdreef Rotterdam

Naam: Combinatie deklaag
Plaats: Koperweg/Alberplesmanweg
Objectinformatie: Over een oppervlakte van 210 m2 aanbrengen van Combinatie Deklaag op een ZOAB 11-16 60 cm dik.

Dit wordt aangebracht ten behoeve van de opstelstrook voor de verkeerslichten voor deze zwaar belaste rechter rijstrook.