Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Limburg werd in 1993 en 1995 opgeschrikt door twee grote overstromingen met als gevolg een onveilig situatie voor de inwoners en een grote economische schade. Om acute problemen te voorkomen werd er in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren. Door op diverse plekken nooddijken aan te leggen werd de Oude Maasarm afgesloten. Als gevolg hiervan ontstond een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen.
Vervolgens werd het project gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum geïnitieerd om een aantal lange termijn doelstellingen te behalen:

  • Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
  • Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
  • Ontwikkelen van natuur en landschap
  • Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
  • Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen

Op drie deelprojecten heeft Slurink slijtlagen aangebracht. Om spetters op de leuningen en betonnen delen te voorkomen moest onderdelen afgeplakt worden en is zorgvuldig te werk gegaan. Op verschillende foto’s is het resultaat is goed te zien.

Brug Blitterswijck

Om de Oude Maasarm weer mee te laten stromen worden de dijken weggehaald en wordt de 10 kilometer lange Oude Maasarm gereactiveerd. Als de Oude Maasarm bij hoogwater weer met de Maas gaat meestromen, zal het toekomstige natuurgebied vaker onder water staan. Brug Blitterswijck waarborgt de bereikbaarheid bij hoogwater. De brug is 132,5 meter lang en heeft dezelfde uitstraling als de Kweibrug in Ooijen/Broekhuizenvorst. Het brugdek steunt op centrale pijlers met eenvoudige lijnen die in de schaduw van het dek bijna onzichtbaar worden.

Kweibrug

De Kweibrug zorgt ervoor dat de omliggende dorpen bereikbaar blijven als de oude Maasarm bij hoogwater weer mee gaat stromen. De brug is ongeveer 200 meter lang en biedt uitzicht over de oude Maasarm en hoogwatergeul Ooijen.

Fietstunnel Venrayseweg in Wanssum

Voor een betere doorstroming en minder verkeershinder is er een rondweg om de dorpskern van Wanssum ontwikkeld. Bij de Venrayseweg in Wanssum is Mooder Maas bezig met de realisatie van een fietstunnel. De fietstunnel ligt ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe rondweg. Met de aanleg van de fietstunnel wordt een ongelijkvloerse kruising gevormd, zodat fietsers veilig kunnen oversteken.
36 prefab elementen vormen samen de fietstunnel. De werkzaamheden voor de fietstunnel namen circa 4 maanden in beslag en is vanaf oktober 2018 in gebruik genomen.