Parkeerdaken

SSI voorziet parkeer daken van een waterdichte verharding. Daarvoor maken we gebruik van gietasfalt, al dan niet in combinatie met een membraan. Door de afwerking met zand of grind in de toplaag van het asfalt, biedt de verharding voldoende grip. Als opdrachtgever hecht u niet alleen waarde aan rijcomfort. U wilt bovendien lekkage, wateroverlast en aantasting van het gebouw door vocht voorkomen. Daarom gaan we zorgvuldig te werk en passen we de beste materialen toe.

Een voorbeeld zijn de dilatatievoegen die we aanbrengen. Deze worden volledig in het gietasfalt geïntegreerd zodat een gegarandeerde constructie ontstaat, zonder dat het de dilatatievoeg tot hinderlijke verkeersgeluiden leidt. Zo voorzien we in de wensen van u als opdrachtgever en de toekomstige gebruikers van het parkeerdek.

Naast het gebruik van Gietasfalt als waterdichte afwerking voor een parkeerdek maakt Slurink Specialistische infra ook gebruik van andere producten zoals dubbellaags bitumineus membraam, of een afdichting op basis van kunststof. Voor alle mogelijkheden neem contact op met SSI» 

Referentieprojecten parkeerdaken:

 • Renovatie parkeerdak Rotterdam

  SSI heeft de opdracht gekregen voor renovatie van 6.000 m2 parkeerdak in Rotterdam.
  Het dak de bovenste verdieping totaal 3.000 m2 zal uitgevoerd worden in gietasfalt op een losliggend membraam. De overige 3.000 m2 zal uitgevoerd worden in asfalt.

 • Renovatie Parkeerdak Utrecht Gietasfalt Parkeerdak

  Half december 2015 is door SSI de renovatie van 2000 m2 parkeerdak afgerond. De case voor dit project was het volledig renoveren van het parkeerdek waarbij een 100% waterdichting gegarandeerd kon worden.

 • Zevenwoude

  Naam: Renovatie parkeerdek Zevenwouden
  Plaats: Utrecht
  Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
  Objectinformatie: Parkeerdek bestaat uit een monolithisch gestorte betonplaat welke is voorzien van voor spankabels.

 • Parkeerdak Bussum

  Waterdicht afwerken dak parkeergarage
  inclusief gebouwaansluitingen, gebouw-
  dilataties en waterafvoergoten t.b.v. het
  te creeren woongebied aanliggende
  bebouwing.