Renovatie Parkeergarage Adriaan Volkerhuis

Slurink specialistische infra heeft de parkeergarage van het Adriaan Volkerhuis voorzien van een waterdichte gietasfalt laag. Zo zijn er nieuwe kolken en goot elementen aangebracht. Waar nodig zijn nieuwe dilatatieprofielen geplaatst en zijn er diverse betonreparatie aan het dek uitgevoerd. Daarna is het gehele dek inclusief de hellingbanen voorzien van een gewapend gietasfalt systeem.   

Projectdetails 
Projectnaam: Vervangen slijtlaag Silodam Amsterdam 
Plaats: Amsterdam 
   
Object informatie: Betonnen Parkeergarage 
Object grootte: 2.650 m2 
Uitvoeringsduur:  2017 – 2018
Werkzaamheden:  verwijderen losse delen ondergrond 
  Reinigen ondergrond 
  Aanbrengen Membraan 
  Plaatsen nieuwe kolken en dilatatieprofielen 
  Gietasfalt aanbrengen op parkeerdek en Instrooien met Hollandse steenslag 
  Gietasfalt aanbrengen op hellingbaan en instrooien met gebitumineerde steenslag 
Aanbrengen belijning en parkeerelementen