Conservering beton Viaduct Leiden

In opdracht van Mourik Waardenburg is door SSI het viaduct aan de Niels Bohrweg in de Gem. Leiden voorzien van een nieuwe conservering, middels een carbonatie remmende coating. Ook zijn diverse beton schades aan plafond en kolommen hersteld.

Bestaande Situatie viaduct
Projectdetails
Projectnaam: Conservering beton viaduct Leiden
Plaats: Leiden
Opdrachtgever: Mourik Waardenburg
Object informatie: Beton viaduct deels met bestaande carbonatie remmende coatinglaag
Object grootte:  2200 m2 betonoppervlak
Uitvoeringsduur: Juni 2015
Werkzaamheden: HD-reinigen plafond
  Verwijderen los zittende coatingslagen
  Conserveren stalen lichtbakken en voorzien van trespa afwerking
  Verwijderen blootliggend vlechtijzer en repareren
  Volledig inspecteren plafond op zichtbare/onzichtbare schade
  Herstellen betonschades
  Aanbrengen hechtlaag (primer) t.b.v. coating
  Aanbrengen twee lagen scheuroverbruggende carbonatie-remmende coating
  Aanbrengen anti graffiti coating

Herstel viaduct Niels Bohrweg

Aanbrengen carbonatieremmende coating