Slijtlaag Mathenesserbrug

Een van de specialisaties van Slurink is het aanbrengen van slijt/stroefheidslagen op kunstwerken.
Er wordt gebruik gemaakt van kunststof- of bitumenslijtlagen afgewerkt met steenslag afhankelijk van de ondergrond en wensen van de opdrachtgever.
De stalen Mathenesserbrug was aan onderhoud toe. Het stalen dek moest
opnieuw gestraald worden en van een duurzame stroeve afwerklaag voorzien worden.
Om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen is gebruik gemaakt van snel reagerende kunststoffen ingestrooid met Amaril steenslag .